oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Windfarm_009

През следващия регулаторен период нови "зелени" мощности няма да бъдат включвани в системата

ДКЕВР определи нови преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 1 юли 2014, съобщиха от Комисията.

Новите цени, на които ще бъде изкупувана електроенергията, се намаляват както следва: от фотоволтаични централи – средно с 28%, от ветрови централи – с 22%, а от ВЕЦ – средно с 5%. Цените за енергия от биомаса не се променят съществено.

Комисията прие и предложението на ЕСО за следващия регулаторен период към преносната и разпределителната мрежа да не бъдат включвани нови мощности от възобновяеми източници, тъй като България вече е преизпълнила ангажимента си за постигане на 16% дял на зелената енргия от общото потребление на електричество в страната до 2020 година.

Решението на ДКЕВР не се отнася за малките мощности ВЕИ (вятър и слънце до 200 КВт, а вода и биомаса до 1500 КВт).

Припомняме, изкупната цена на зеления ток на практика бе намалена и в края на 2013, когато Народното събрание реши приходите от ВЕИ да се облагат с такса от 20%. През септември 2012 пък със задна дата бе въведена такса за достъп до електроразпределителната мрежа за производителите на зелена енергия в размер на до 39%. През юни 2012 изкупната цена бе намалена с около 50%, а месец по-късно с още около 30%. Така в рамките на две години преференциалните цени за изкупуване на зелена енергия паднаха в пъти.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

L'UE intende autorizzare i nuovi medicinali Covid-19 entro ottobre

News image

Nella sua strategia terapeutica, adottata giovedì, la ...

Dal mondo