oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

VEI_investors_2

Технически потенциал за изграждане на нови ветропаркове в България има в три съседни района на Шабла, Добруджа и Лудогорието, района около Хасково, района на Бургас, Плевен, Видин и Пазарджик. Те са обозначени на специализирана карта, изготвена от експерти като част от мащабния проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І".

Картата, която ще е достъпна за всички заинтересовани страни на сайта на проекта след приключването му през ноември 2014г., показва подходящите райони за ветрогенератори. Изследван е потенциалът на вятъра и възможността и капацитетът за присъединяване към мрежата, определен е капацитетът за развитие на този тип възобновяеми енергийни източници.

При наличие на инвестиционен интерес, тази карта ще се наслагва върху друг вид карта, отбелязваща ограниченията за подобно ново строителство, което би застрашило птиците, къде има защитени зони, гнездови местообитания, миграционни трасета, къде птиците се хранят по време на зимуване. С наслагването се получава трета карта, която казва кои са рисковите райони – с висок риск, среден риск и приемлив риск. На тази база ще се преценяват реалните възможности за инвеститорите и мерките, които те трябва да предприемат, за да не навредят.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

L'UE intende autorizzare i nuovi medicinali Covid-19 entro ottobre

News image

Nella sua strategia terapeutica, adottata giovedì, la ...

Dal mondo