oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Milen_Pavlov

Доколко са устойчиви на земетресение жилищните сгради в България?

С влизане в сила на Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987 г. се въвеждат по-строги правила за оразмеряване на строителните конструкции на сградите с оглед способността им да поемат всички натоварвания, включително сеизмични. Конструкцията на сградите построени преди 1987г. са проектирани да издържат до VII-ма степен по скалата на „Медведев-Шпонхойер-Карник" (MSK), а изградените след 1987 г. издържат на трусове до IX-та степен по същата скала. От 87г. до днес коефициентите за сигурност са се увеличили с още над 15%. Тоест изискванията са повече от адекватни, въпросът е да се спазват.

Земетресението в района на Перник, измерено по скалата на MSK, е от максимум VIII-ма степен. В района на София трусът е бил от VII-ма степен или две степени под потенциала за издръжливост на сградите. Точно съотношение между скалата на Рихтер и MSK няма, но заметресение от IX -та степен по MSK приблизително съответства на такова от 7-7,5 степен по скалата на Рихтер. Важно е да се знае, че всеки район в България има различна сеизмична активност и затова не навсякъде изискванията са за устойчивост по IX-та степен. Картата на сеизмологичното райониране ясно показва това (виж снимката).

karta_na_seizmichnoto_raionirane

Могат ли напуканите от земетресението сгради да бъдат напълно възстановени?

Разбира се. Всяка една спукана от това земетресение стена, може да бъде възстановена в кратък срок. За да се отстранят конструктивните дефекти, собственикът на засегнато жилище трябва да се свърже с инженер-конструктор, който да издаде предписание за начина на възстановяване. Позицията на професионалист е задължителна, тъй като неправилната намеса върху носеща стена може да предизвика фатални последствия.

Каква е процедурата, която трябва да преминат инвеститорите в една сграда за подсигуряване на сеизмичната й устойчивост?

Проектите по сеизмичната устойчивост на сградите се изготвят от така наречените проектанти-конструктори. Те се проверяват допълнително от физическо лице, упражняващо технически контрол. За изготвения инвестиционен проект се извършва и оценка за съответствието, която за част „Конструкции" се явява трета проверка. След изпълнение на всички описани условия, инвестиционният проект се одобрява от главния архитект на общината и се издава разрешение за строеж.

Какво гарантира, че показателите на проекта са точно изчислени и ще бъдат спазени в процеса на строителство?

Отговорност за спазване на вече одобрения инвестиционен проект по част „Конструкции" в процеса на строителството носят строителят, техническият ръководител, проектантът–конструктор, който е длъжен да упражнява авторски надзор по време на строителството, и лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.

От административна гледна точка процесът изглежда подсигурен на 400%. На практика обаче, грешки и недобросъвестно отношение могат да се срещнат на всички 4 нива. Проектантът може да допусне неволна грешка, която на второ ниво да не бъде отчетена. Ако проектантът и техническият контрол имат тесни работни връзки, печатът може да се постави и без проверка. На трето ниво е строителният надзор (консултантът, който извършва оценка на съответствието на проекта), но неговите задължения са да провери приложените данни, документите, а не да прави паралелни конструктувни изчисления. На четвърто ниво идва общинската администрация, но нейните функции тук са подобни на тези на строителния контрол.

Това означава ли, че за купувачите на имоти в България няма никакви гаранции за сеизмичната устойчивост на сградите?

Не, не означава това. Означава, че няма пълна, стопроцентова гаранция. Държа да подчертая, че въпреки описаните рискове, вероятността те да се случат е наистина малка. Особено през последните 5 години, след началото на кризата, по мои лични наблюдения, инвеститорите и проектантите не допускат компромиси с процедурите и качеството.

Все пак, добре би било крупните инвеститори, които купуват цяла сграда, да наемат проектант, който да анализира проекта и да проследи съответсвието му с изпълнението.

В общественото пространство битува мнението, че в десетилетието след падането на комунизма много предприемачи реализираха проектите си безконтролно и некачествено. Какви са вашите наблюдения?

След падането на комунизма и преди 2000 година, когато беше въведен строителният надзор, имаше много неконтролируемо строителство. Тогава нямаше лицензионен режим нито за строителните фирми, нито за проектантските. Не съществуваше авторски надзор. От 91 до 2003 година цареше законът на джунглата -всеки инженер можеше да прави проект, всеки, който иска, можеше да бъде строител. Всеки си строеше каквото пожелае и след това го узаконяваше.

Камарата на инженерите е създадена едва през 2003г., както и Камарата на архитектите. Днес, за да може един инженер да получи удостоверение за проектантска правоспособност, се изисква 3 годишен опит под надзора на друг проектант. Това е важно според мен, защото университетът не те прави способен да проектираш, инженерството е професия, а не наука.

Можете ли да обособите рискови групи сгради?

На първо място това са тези сгради, строени между 1991 и 2003г. Ако трябва да класифицираме сградите, строени от 60-та докъм 90-та година, най- устойчиви на сеизмично натоварване са ЕПК сградите, защото там всички вътрешни стени са бетонни. След тях би трябвало да са панелните, отново при условие, че са изпълнени добре. Тухлените сгради са си тухлени и са по-неустойчиви. Изключение правят сградите строени преди 60-та – в техните стени има по 3 реда тухли и са много устойчиви. При тях обаче проблемът е, че тъй като са предимно в идеалния център на София, партерните им етажи са превърнати в магазини и много от носещите стени са съборени още в онзи период на междуцарствие.

Превантивни мерки при евентуални бъдещи земетресения?

Всяка една сграда строена след 2007г. задължително разполага с технически паспорт. До 2016г. всички стари сгради също трябва да се сдобият с такъв. Това обаче не задължава собствениците на стари сгради да отстранят констатираните в паспортите отклонения. Придобиването на технически паспорт е само регистрационен режим. Ако искат да са спокойни за жилищата си при евентуално следващо земетресение, собствениците трябва да приложат препоръките в тях.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

L'UE intende autorizzare i nuovi medicinali Covid-19 entro ottobre

News image

Nella sua strategia terapeutica, adottata giovedì, la ...

Dal mondo