oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Рубриката е в процес на разработка

Mishelov_001

Разположена на кръстопътя между Европа и Азия, България е една от най-добрите европейски дестинации за наблюдаване на птици, разполагаща със 114 орнитологично важни места. През страната преминават два от най-големите миграционни маршрута в Европа - ViaPontica и Via Aristotelis. До момента в страната са регистрирани повече от 400 вида птици, което я прави едно от най-добрите места на континента за наблюдение на птици. Тук могат да се видят повече от половината видове птици, характерни за Европа като цяло – дори и видове, които се срещат предимно в пустинята, и други, които живеят много на север. За някои от гнездящите видове България е просто най-добрата дестинация - тук може да срещнете Късопръст ястреб (Levant Sparrowhawk), Белоопашат мишелов (Long-legged Buzzard), Кеклик (Rock Partridge), Малък корморан (Pygmy Cormorant), Червен ангъч (Ruddy Shelduck), Полу-яка мухоловка (Semi-collared Flycatcher), Белочела сврачка (Masked Shrike), Мрачен синигер (Sombre Tit) и много други птици.

Цената за осемдневен тур из Черноморското крайбрежие и Маджарово с англоговорящ гид орнитолог, полупансион (закуска и вечеря), летищен трансфер и престой в тризвездни хотели е около 1000 евро на човек при група от 2-3 души и около 900 евро при група от 4 или повече човека. Ако искате да посетите само определен регион и разполагате с по-малко време или пък имате нужда от специализирани турове, включващи и други занимания, моля изпратете ни запитване.

Влажните зони на Черно море

Крайбрежните влажни зони на Черно море (езера и лагуни) предоставят някои от най-добрите условия за наблюдение на огромни ята от стотици хиляди бели щъркели, розови пеликани и мишелови, както и на много грабливи птици като блатари, орли змияри и други. През зимата в България имате най-голям шанс да наблюдавате популацията на червеногуша гъска, белочела гъска, белоглав дък и други.

Ключово място за наблюдение на птици са Бургаските влажни зони – Атанасовското, Мандренското, Бургаското и Поморийското езера. Атанасовското езеро, Бургаското езеро и язовир "Мандра" осигуряват подходящи места за гнездене на редица редки представители на европейската орнитофауна. Централният и най-развит обект е защитената местност "Пода", където се намира и средището за наблюдение и опазване на птиците за целия район. Подходящо място за наблюдение на птици е брега на Атанасовско езеро - Южни солници, край блатото Алепу, мостът на резерват Ропотамо (с блатото Аркутино), както и Музеят на солта до Поморие.

Природозащитен център ПОДА

Над защитената местност "Пода" преминава един от основните прелетни пътища в България - "Виа понтика". Дори от терасите на центъра могат да се наблюдават огромните ята от бели щъркели, розови и къдроглави пеликани, мишелови, осояди, малки кресливи орли и други интересни представители на европейската орнитофауна.

По време на есенната миграция могат да бъдат наблюдавани над 200 000 бели щъркела и около 30 вида дневни грабливи птици. Най-подходящият период за наблюдението на миграцията е от началото на март до средата на май и от средата на август до края на октомври. Зимните месеци са най-подходящи за наблюдение на световно застрашените малки корморани, тръноопашати потапници и къдроглави пеликани.

Общо над 46 вида птици са установени като гнездящи в защитената местност "Пода", а 259 вида се застояват с различна продължителност. Местността осигурява богата хранителна база и идеални условия за зимуване на редица видове птици. През зимните месеци могат да бъдат наблюдавани почти всички европейски видове патици, потапници, гмурци и дори световно застрашените малки корморани и тръноопашати потапници. Център Пода не разполага с леглова база и не организира занимания, различни от наблюдение на птици. Ако искате разнообразна програма и осигурено настаняване, изпратете ни запитване.

Нос Калиакра – намира се в Североизточна България и е една от първите защитени територии в страната. Нос Калиакра е обявен за природен и археологически резерват. Тук гнезди аристотелевия корморан и могат да се наблюдават делфини. Брегът е стръмен с отвесни скали, които се спускат 70 метра надолу към морето. На север от Калиакра се намира природният шедьовър Болата. Малката лагуна гъмжи от птици и хора с далекогледи, които им се любуват. Болата е точно на пътя на една от най-важните миграционни „магистрали" на прелетните птици „Виа Понтика". Тук мигрират множество щъркели и хищни птици, има изумителен брой Средиземноморски буревестници, чайки, гмурци, корморани и водоплаващи птици. Други много редки за страната ни птици като дебелоклюната чучулига, черногърбото каменарче и туриликът намират подходящи условия за живот в района и ежегодно успешно се размножават.

По време на сезонните миграции езерото в Тауклиман се изпълва с прелетни птици, спиращи тук за почивка и хранене по пътя Виа Понтика. Тогава тук могат да се наблюдават стотици птици като чайки, гъски, брегобегачи, дъждосвирци и др. Освен тях постоянно убежище в калното езеро и покритите с гъста растителност склонове са намерили защитени видове птици - бухал, белоопашат мишелов, голям маслинов присмехулник и влечуги - змиегущер, стенгущер, шипобедрена костенурка. Езерото в Тауклиман се нарича наневска тузла като дъното му покрито с лечебна сероводородна кал.

Езеро Дуранкулак – Заедно с разположеният на юг Шабленски езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро е едно от деветте места в България под опеката на Рамсарската конвенция, международен договор даващ основните насоки при опазването на влажните зони. Сред тях са Сребърна, комплекс Беленски острови, Ропотамо, Атанасовско езеро и др.

Езерото е от международно значение за опазването на над 260 застрашени от изчезване растения и животни. То е зимно убежище на голямата белочела гъска и червеногушата гъска. Втората е световно застрашен вид и в някои по-студени зими до 80% от световната популация на вида зимува в района. При затопляне на времето в края на февруари-март, гъските поемат далеч на север към Сибир, където отглеждат малките си. Освен гъските, има още десетки хиляди птици зимуващи в езерото и в морето до него.

Езеро „Сребърна" е част от резерват „Сребърна". Намира се в Североизточна България и е разделен от река Дунав с тясна гориста ивица. То е най-известно с колонията си от къдроглави/ далматински пеликани. Тръстиковите масиви и върбовите храсти привличат и много други водни видове по време на гнездене. Тук се размножават малка и голяма бяла чапла (Little and Great Egrets), нощна и гривеста чапла (Night and Squacco Herons), лопатарки (Spoonbills), блестящи ибиси (Glossy Ibises), малък корморан (Pygmy Cormorants), червеногуши гмуркачи (Red-necked Grebes) и др. Тук е основната област на отглеждане на белоока патица (Ferruginous Ducks) в България. Белоопашатият орел (White-tailed Eagles), Черната каня (Black kite) и Късопръстият ястреб (Levant sparrowhawks), въпреки че не се размножават в района, редовно се хранят тук.

Комплекс "Ропотамо" – тук могат да се намерят сива патица, зеленонога и белочела водна кокошка, малък и червеноврат гмурец, блестящ ибис, тръстиков блатар и други;

Природен парк „Русенски Лом" – намира се в Североизточна България, в близост до град Русе и на река Дунав. Невероятното разнообразие от местообитания, състоящи се от широколистни гори, рибарници, отвесни варовикови скали, пасища и речни корита, предоставя убежище на много птици и други животни. Оособено по време на размножителния сезон, територията на Русенски Лом е един вид оазис сред зърнените полета около. Перфектните условия за развъждане вече са привлекли Черни щъркели, Египетски лешояди, Малък креслив орел, Белоопашат мишелов, Орел змияр, Алпийски Бързолети и много други.

Природозащитен център Източни Родопи, гр. Маджарово

В Източните Родопи и района около град Маджарово могат да се видят 153 вида птици. Сред тях са Малък гмурец, Голям корморан, Малка бяла чапла, Малък воден бик, Черен щъркел, Ням лебед, Зеленоглава патица, Осояд, Египетски лешояд, Белоглав лешояд, Орел змияр, Белоопашат мишелов, Царски орел, Колхидски фазан, Голям горски водобегач, Алпийски бързолет, Сирийски кълвач, Червенокръста лястовица, Лъскавоглав синигер и още много. Птиците могат да се наблюдават по време на хранене от специалното укритие в центъра или от самия център, но можете също да се разнообразите с конна езда, разходка с лодка или каякинг по река Арда или язовир Ивайловград, велосипедна разходка, придружавани или не, от професионален водач. Природозащитен Център „Източни Родопи" разполага с осем места за настаняване в сградата на Центъра и осем в апартаменти в град Маджарово, отдалечени на 3 км. Стаите в центъра са модерно оборудвани с изглед към река Арда и скалите на отдавна изгасналия вулкан. Организират се четиридевни екскурзии из региона, в които влиза посещение на историческата местност Перперикон, рафтинг или каякинг, езда с коне и прочие. Центърът обаче е малък, затова ви е нужна предварителна резервация. Цените са нормални – нощувка около 40 лева, гид за 8 часа струва 110 лева, а цената на каякинг е около 15 лева на час на човек. Ако все пак предпочитате друг да организира посещението ви – изпратете ни запитване.

Южен парк в София

София е разположена в полите на Витоша. Като най-старият природен парк на Балканския полуостров, Витоша има два природни резервата. Южният парк, един от най-големите паркове в София, е приютил истинско птиче съкровище - около 65 вида птици, от които 29 са защитени със Закона за биологичното разнообразие и 2 вида са вписани в Червената книга на България. Южният парк има естествена въздушна връзка с планина Витоша, важна в орнитологично отношение като част от миграционния коридор Via Aristotelis, минаващ по долината на река Струма.

Характерно и рядко градско местообитание в Южния парк е подобното на лонгоз заблатено пространство с високи дървета близо до централния вход на парка откъм бул. "Витоша", което приютява редица водолюбиви птици. Мястото е богато и на различни видове кълвачи, сред които черният кълвач – вид от Червената книга на България. Тук най-често можете да видите зеленоглава патица, зеленоножка, крещалец, малък воден бик – в районите на изкуствените езера, които са основно в южната част на парка. Тук се среща и жълтоглавото кралче, орехчето, червеногърбата сврачка, черешарката, червенушката и планинската стърчиопашка. Истински късмет е необходим, за се види южния славей, рядко може да се види и нощна чапла, обикновен мишелов, черношипа ветрушка. Малкият ястреб, който също е в Червената книга на България, дори гнезди в парка. Макар и изключително рядко в Южния парк край Перловската река можете да видите Воден кос. В различни части на парка през зимата и ранната пролет може да се види Черният кълвач, а Ръждивогушото ливадарче се среща през периода на миграцията.

Нощните грабливи в Южния парк са представени от Ушата сова, Чухала и обикновената Кукумявка. Пролет и есен, по време на миграция, с повече шанс в Южния парк можете да видите Малко белогушо коприварче, Беловрата и Сива мухоловка.

Най-доброто време за наблюдение на птици са пролетта и есента, по време на миграция, когато могат да се видят най-много видове птици. През зимата по-лесно могат да се наблюдават Щиглец, Червенушка, Зеленика, Кълвачи. Водолюбивите птици често остават да зимуват в Южния парк, благодарение на факта, че едно от езерата там не замръзва. Причината е в двата извора, единият от които в центъра на самото езеро.

Кресненското дефиле -

С дължина на ждрелото 18км, Кресненското дефиле е разположено в Югозападна България и е естествен коридор за доста голям брой мигранти, които използват канала Виа Аристотелис. Прокопано от река Струма, ждрелото разделя Малашевска от Пирин планина. Стръмните, обрасли с храсти и средиземноморска растителност скалисти склонове на дефилето, както и старите дървета по протежение на брега на реката, създават уникално съчетание за местообитанията на много безгръбначни, влечуги и бозайници. Поради тази причина районът е рай за любителите на птиците. Въпреки високата температура, в края на пролетта и през лятото сред храстите може да се наблюдават много интересни пойни и врабчоподобни птици като Орфеевото коприварче (Orphean Warbler), Източно Боленско коприварче (Eastern Bonelli's Warblers), Белочела и Червеноглава сврачка (Masked анд Woodchat Shrikeс). Сокол скитник (Peregrine Falcons), Белоопашат мишелов (Long-legged Buzzards), Орел змияр, Черноуши Каменарчета (Black-eared Wheatears), Скални врабчета (Rock Sparrows), Зеленогуши Овесарки (Cirl Buntings) и други също могат да бъдат лесно забелязани в скалистия терен. По време на миграция много щъркели, грабливи птици и дребни пернати използват удобната меридианова посока на Кресненското дефиле, на юг през есента или на север - през пролетта.

Триградското ждрело

Ждрелото се намира в Западните Родопи, в близост до гръцката граница. Варовиковите скали се издигат вертикално на 200 метра и ви прегръщат като част от пулса на планината. Склоновете около ждрелото са покрити с гъсти иглолистни гори. Пътят следва живописната вълнообразна долина на река Триградска, която води до пещерата Дяволското гърло, разположена в сърцето на пролома. Именно тук е царството на Wallcreeper нарушен само от други скални обитатели като Алпийски Бързолети (Alpine Swifts), Скална лястовица (Crag-martin), Червенокръсти лястовички (Red-rumped Swallows), а понякога и Златни орли (Golden Eagles) и Сокол скитник (Peregrine Falcons). Наблюдателната позиция е на 1,5 км от с. Триград.

Язовир "Пясъчник", Хисаря

е важно местообитание на редки и защитени прелетни птици, включен в международна програма "Натура 2000". От световно застрашените видове тук обитават през зимата малкия корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и белооката потапница.

Язовир Студен кладенец

Язовирът се намира в Източните Родопи. Силно впечатляващи скали по дълбоката основна долина на река Арда и обрасли с храсти склонове предопределят важността на областта за много видове от европейско и световно значение. На това място се помещават три вида лешояди - Белоглав, Египетски и Черен лешояд. За много други хищни птици като Източен царски орел (Eastern Imperial), Златен, Малък креслив и Орел змияр (Golden, Lesser Spotted and Short-toed Eagles), Сокол скитник (Peregrine Falcons), Осояд (Honey Buzzard) и Белоопашат мишелов (Long-legged Buzzard), околностите тук са традиционно място за размножаване. Черни щъркели също гнездят в нишите на скалите. Изобилието на южните пойни птици и дребни пернати също е забележително, включително и такива специални видове като Цин скален дрозд (Blue Rock Trush), Черноушо каменарче (Black-eared Wheatear), Скална зидарка (Rock Nuthatch), Жалобен синигер (Sombre Tit), Голям и малък маслинов писмехулник, Орфеево и Ястребогушо Коприварче (Olive-tree, Olivaceous, Orphean and Barred Warblers), Белочелата сврачка (Masked Shrike) и Черноглавата овесарка (Black-headed Bunting). По време на миграция, почти всички птици от списъка на хищните видове, известни до този момент в България, могат да се наблюдават тук!

Сакар планина

Сакар планина е разположена в Югоизточна България между долините на реките Марица и Тунджа и най-често се характеризира с ниско хълмист релеф (най-високият връх Вишеград е с 856метра надморска височина). Умереният средиземноморски климат и комбинацията от девствени, обрасли с храсти склонове, изпъстрени с дребен дъб и други широколистни гори, са подходящи за гнездене на много интересни видове птици. По време на размножителния сезон, в Сакар е най-вероятно да наблюдавате Черен щъркел, Източен царски орел, Малък креслив орел, ястреб, Червеноглава сврачка, Орфееви и Маслинови коприварчета, Ориенталско каменарче, Черноглава овесарка и др.

ЦАРСКИ ОРЕЛ

Днес Царският орел (Aquila heliaca) е застрашен от изчезване в глобален мащаб. Включен е в Световния Червен списък на IUCN.

В България досега са открити само 16 гнезда като се предполага, че общият брой на двойките е около 25. Повечето от тях са в Сакар, Странджа, Източните Родопи. Гнездото се строи от двете птици, предимно върху топола, и е разположено на височина от 7 до 26 м от земята. Дърветата върху които гнездят двойките са разположени в покрайнини на гори, обикновено в съседство с горски пасища и поляни.

Царският орел е моногамен. В края на март и началото на април женската снася обикновено 2 яйца. Мътят и двете птици, като мътенето започва веднага след снасянето на първото яйце. Инкубационният период продължава 43 дни. Малките напускат гнездото в края на юли и началото на август. Известно време те се връщат за нощуване в него или остават наоколо, като родителите продължават да ги хранят. Основният проблем пред популацията на Царския орел е комерсиалното изсичане на тополите, ловът, пожарите, ограбването на гнезда, намаляване числеността на основната храна на орела – лалугерът и интензивното селско стопанство.

Днес всички видове грабливи птици са защитени от закона. За много от тях обаче е късно. Някои, като брадатият лешояд, вече са изчезнали напълно от фауната на България. Други, като царският орел и ловният сокол, са на границата на изчезването.

Използвани източници:

www.birding.bg

www.viapontica.com

www.vulturecenter.com

www.btourism.com

Българското дружество за защита на птиците

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Esperti indipendenti Oms, pandemia poteva essere evitata

News image

Un vero e proprio "cocktail tossico" di negazione, sce...

Punti di vista | Administrator

Tecnologia

Google come Apple, al lavoro su etichette privacy per le app

News image

Anche Google, come Apple, implementerà le etichette pr...

Tecnologia