oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

stari_sgradi-895

Домакинствата и малките сгради в България, отопляващи се на въглища, дърва и твърди горива може да получат помощ от държавата за монтиране на филтри в комините на сградите с цел намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Това заяви зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев на конференция за управление на отпадъците вчера.

Dimitar_Grekov_006

Във всички птицеферми в България ще бъдат извършени проверки за наличие на трансмазнини и хормони в пилешкото месо, съобщи вчера земеделския министър Димитър Греков, коментирайки появилата се информация, че пилешкото месо, което се продава в България, съдържа опасни хормони, които влияят на половото развитие при малолетните.

Food_waste

До края на 2015 година в България ще има общо 21 съоръжения за компостиране на биологични отпадъци, съобщиха от МОСВ.

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

L'UE intende autorizzare i nuovi medicinali Covid-19 entro ottobre

News image

Nella sua strategia terapeutica, adottata giovedì, la ...

Dal mondo