oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Euro_notes_coins_001

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП), съобщи пресцентърът на Министерство на финнсите. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 71,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 26,2 млн. лв. За същия период на 2012 г. излишъкът бе в размер на 67,4 млн. лв. (0,1% от БВП).

На месечна база, за месец май 2013 г., бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 331,9 млн. лв., при 284,6 млн. лв. за май 2012 г.

Постъпилите приходи и помощи към края на май са 11 802,4 млн. лв. (38,6 % от разчетите за 2013 година) или със 7,2 % повече спрямо същия период на 2012 г.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 9 189,6 млн. лв., което представлява 39,3% от планираните за годината. Приходите в частта на преките данъци са 1 912,3 млн. лв., което е 46,3 % от разчета за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 571,7 млн. лв., което е 37,0 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 3 051,1 млн. лв., или 38,7 %; от акцизи - 1 457,6 млн. лв., или 33,8 %; от мита - 55,9 млн. лв., или 46,6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци) са в размер на 390,0 млн. лв., или 45,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.05.2013 г. са 2 315,6 млн. лв., което представлява 38,1 % от разчетените за годината.

Разходите по консолидирания бюджет към 31.05.2013 г. възлизат на 11 756,8 млн. лв., което е 37,1 % от годишния разчет. Спрямо края на месец май 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 7,4 % (814,3 млн. лв.). Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена за петте месеца на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 465,3 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.05.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лв.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

От нашите сътрудници

СЪЕДИНЕНИЕТО НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

News image

След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор – 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал н... Още

Punti di vista

Pensare fuori dagli schemi genera creatività

News image

Il NYT a firma di un noto commentatore economico si incari...

Punti di vista | Alberto Cossu

Dal mondo