oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Euro_notes_coins_001

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП), съобщи пресцентърът на Министерство на финнсите. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 71,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 26,2 млн. лв. За същия период на 2012 г. излишъкът бе в размер на 67,4 млн. лв. (0,1% от БВП).

На месечна база, за месец май 2013 г., бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 331,9 млн. лв., при 284,6 млн. лв. за май 2012 г.

Постъпилите приходи и помощи към края на май са 11 802,4 млн. лв. (38,6 % от разчетите за 2013 година) или със 7,2 % повече спрямо същия период на 2012 г.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 9 189,6 млн. лв., което представлява 39,3% от планираните за годината. Приходите в частта на преките данъци са 1 912,3 млн. лв., което е 46,3 % от разчета за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 571,7 млн. лв., което е 37,0 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 3 051,1 млн. лв., или 38,7 %; от акцизи - 1 457,6 млн. лв., или 33,8 %; от мита - 55,9 млн. лв., или 46,6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци) са в размер на 390,0 млн. лв., или 45,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.05.2013 г. са 2 315,6 млн. лв., което представлява 38,1 % от разчетените за годината.

Разходите по консолидирания бюджет към 31.05.2013 г. възлизат на 11 756,8 млн. лв., което е 37,1 % от годишния разчет. Спрямо края на месец май 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 7,4 % (814,3 млн. лв.). Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена за петте месеца на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 465,3 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.05.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лв.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

  • 0
  • 1
prev
next

Vendita societa'

News image

Per l'apertura di una nuova società in Bulgaria è nece...

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

TRENT’ANNI DOPO LA JUGOSLAVIA. I BALCANI COME MEDIORIENTE EUROPEO

News image

Trent’anni dopo, molti sono i nodi ancora irrisolti, t...

Punti di vista | Administrator

Tecnologia

Google richiederà vaccino per rientro dipendenti in ufficio

News image

Google richiederà ai suoi dipendenti che rientrano in ...

Tecnologia