oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

За някои от най-характерните особености на България, за представата, която италианските инвеститори имат за страната и за адаптацията на италианското общество у нас, в последните летни дни говорим с Н. Пр. Стефано Бенацо, посланик на Италия в България повече от 3 години.

Stefano_Benazzo_office_002

В България сте вече от около 3 години. Какви са впечатленията Ви от страната?

Преди да разбера, че съм назначен за началник на мисията в България, не знаех почти нищо за нея. Имах наблюдения върху Балканския полуостров , познавам добре бившия Съветския съюз, но България ми беше неизвестна. Тогава започнах да чета и открих много приятни изненади, много интересни неща за българската история. Бях поразен от факта, че тази държава е оцеляла след 500 години робство, но също и от факта, че хората тук до ден днешен намират оправдание за слабостите си именно с това робство. Често чувам думи като „такива ни направи историята след 500 години робство", но това не може, не бива да спира амбицията на хората и да ги кара да извръщат глава от бъдещето. Всеки народ има история, която обуславя черти от националния характер.

Може би тук е и причината голяма част от българите да мислят, че 2007 година и влизането на България в Евросъюза е постижение. По-скоро това е началото на нови отговорности и нови задължения. Същото се отнася и за стремежа на България към Шенген и Еврозоната. Трябва да знаете, че трябва да се работи много, за да превърнете едно членство в актив, от който ще можете да печелите вбъдеще.

Някои хора мислят само какво правителството трябва да направи за тях, а не те какво могат да направят сами за страната си. Не може да се очаква нещата да се случват само отгоре, за да има стабилна конструкция, трябва да има и стабилна основа. А тази основа са хората, които живеят в тази държава, независимо дали става въпрос за българи, италианци или испанци.

Имате ли наблюдения върху манталитета на българското общество и какви?

В България има една силна концентрация на предоставяните услуги и инфраструктура. Хората извън 4-5 големи града живеят в изолация, най-вече информационно-познавателна. Те изобщо не знаят какво се случва извън България, дори и вътре в самата държава. Има аспекти в областта на комуникациите, които трябва да бъдат разработени в полза на създаването на по-голяма информираност и участие на гражданите в политическия и социалния живот на страната. Има теми, при които, ако не сте пряк свидетел, имате нужда от възможно най-ясно и точно обяснение. Така например за много хора не е ясно какво се случва с атомната електроцентрала Белене или с газопровода Бургас-Александруполис.

Обиколили сте много страни по света. Напомня ли Ви България за друга страна?

Не. България има силна идентичност, красива природа, море, високи планини, древна култура. С повече от 2000 години история, тя е единствената европейска държава, запазила името си непроменено повече от 1300 години. Има уникална история, създала е кирилицата, разпространила е православието на огромна територия, включително Русия, преживяла е сътресенията на 20-ти век. Сега е време да се адаптира към новата си история.

Ако разглеждаме страните като едно цяло, не, не ми напомня за никоя друга държава. Всяка страна е уникална сама за себе си.

Кои са най-проблемните сектори в България?

Мисля, че България сама си ги знае. В рамките на ЕС има механизми за оценка и в последния доклад за напредъка на България точно и ясно е посочено какви са проблемните области.Те от своя страна влияят отрицателно на привличането на чуждестранни инвестиции. За да бъде една страна в състояние да привлече чуждестранни инвеститори, освен от добра данъчна политика има нужда и от прозрачен и ефективен административен апарат. Видях много усилия и успехи през тези 3 години и аз ви призовавам да продължите по този път.

В правилната посока ли върви управлението на България? Имате ли критики или препоръки към кабинета Борисов?

Моята работа е да докладвам, а не да съветвам или критикувам. Ако има нещо, което засяга директно италианското общество в България, аз мога да се обърна към ресорния министър, но не съм в позиция да критикувам.

Мислите ли, че Герб ще загуби предстоящите президентски избори? Кой е най-големият им конкурент?

Аз чета вестници, наблюдавам какво се случва, разговарям и с български, и с чуждестранни събеседници по въпроса, но не съм и не мога да бъда привърженик на никоя партия. Италианското посолство е представителство на италианската държавност, която работи с българската власт. А в чии ръце ще отиде тя, решава българският избирател.

Имате ли впечатления от италианската общност в България? Как се справя с кризата?

Присъствието на Италия в България е сравнително отскоро, въпреки че италианци в България е имало още през 1870 г. Тогава те пристигнали, за да строят инфраструктурни проекти, като този в Панчарево например (първата водноелектрическа централа в България- бел.ред.). Впоследствие започнали изграждането на железопътни линии и прочие. Днес се случва точно обратното - българите отиват в Италия.

По-голямата част от днешната италианска общност в България пристига тук след 1989 г., когато се откриват много благоприятни условия за бизнес инициативи. В посолството са регистрирани около 700 лица с постоянно пребиваване в България.

В България има организации, които обединяват италианските фирми и предприемачи. Визирам Конфиндустрия и Търговската камара. Вярвам, че всички те разбраха, че ако работят заедно могат да постигнат повече.

В сферата на инвестициите, има ли нови италиански компании, стъпващи в България или нови проекти на вече установени такива?

Мога да заявя, че има добри сигнали за възраждащ се инвеститорски интерес към България. Имах няколко срещи с потенциални инвеститои, които имат добри идеи, но все още оценяват ситуацията.

В кой сектор България може да предложи най-много на италианските инвеститори?

Трудно ми е да разгранича приоритетен сектор. Италиански инвестиции има в почти всички сектори – банки и финанси, застраховане, ИТ технологии, архитектура, производство на дрехи и обувки, на цимент, на електроенергия, земеделие, ресторантьорство, газифициране. Вярвам, че секторът на възобновяемата енергия също има капацитет да привлече инвестиции, въпреки резервите, които изразих в общо писмо с още 10 европейски посланици до българския парламент.

Кои са най-често срещаните трудности, пред които се изправя италианският бизнес?

Липсата на ясното в процедурите за инвестиране, финансиране и най-вече конкурсите по обществени поръчки, както и сроковете за свързване на даден инвестиционен/производствен обект към инфраструктурата – електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, пътища. Не рядко се е случвало първоначално поставените срокове да не се спазват и тогава инвеститорът, който вече е построил фабриката си, е принуден да изгради цялата тази инфраструктура за собствена сметка или да поеме риска да чака още две години например.

Кои са и най-процъфтяващите италиански компании в момента?

Вярвам, че по-големите компании, които разполагат с по-голям ресурс намират начин по-леко да преминат през кризата. Но всички те, по един или друг начин, страдат от кризата, точно както и българските компании.

Много български фирми се оплакват, че по-голямата част от търговете по европроекти се печелят от чуждестранни фирми и следователно капиталът се изнася извън България. Вие виждате ли основания за недоволство?

Не мисля, че може да има реални основания за недоволство. Когато една чуждестранна компания спечели един проект, тя трябва да закупи техника, да плаща наем за офиси, да плаща заплати на своите български служители. Още повече, че в почти всички случаи големите проекти се печелят от консорциуми, в които участват и български компании. Това се случва, бих искал да подчертая, винаги, когато за победител е избрана италианска фирма.

Мислите ли, че България има предимства в аутсорсинга пред Китай и Румъния например?

Разбира се, че има. Географското разположение на страната е огромно предимство пред Китай, а по-ниските цени и отново разположението са предимство пред Румъния. В интерес на точността, обаче, смятам за важно да отбележа, че това, което наблюдаваме в момента, не се конфигурира точно като аутсорсинг; За да премесети производството си, една компания трябва да направи инвестиции, да проучи обстановката, да обучи персонал, което чисто технически се нарича индустриална делокализация.

Каква е причината Пловдив да привлича толкова много италиански предприемачи?

Мисля , че бившият италиански консул в Пловдив, Пиетро Луиджи Гиа, който освободи поста, заради достигната пределна възраст, беше истински инструмент в привличането на инвеститори в региона. Далеч съм от мисълта, че инвестиции се правят само заради обаянието на дадена персона, но вярвам, че именно той е съдействал за избора на Пловдив пред София или други градове. Пловдив е град и с множество римски останки, добър университет и компететни хора и всичко това оказва влияние. Въпреки че лично аз, не бих могъл да посоча определен регион като най-добър за инвестиции. Италиански компании, и то големи, има и в съвсем неочаквани региони, всичко зависи от предмета на дейност.

Как виждате икономическото развитие на България след 5 години?

Ако аз бях в състояние да предсказва бъдещето нямаше да бъде тук! За съжаление аз нямам кристална топка.

Икономическият растеж на една страна е тясно свързан с образоваността на населението й. Много образовани млади хора напуснаха България в миналото, но се забелязва и завръщане на много българи в родината. Какво мислите?

Статистиката показва, че много българи напускат страната след завършване на образованието си, но не казва ясно какви са техните професионални квалификации, какво е тяхното образование. Възможно е сега да се завръщат, защото визата им не е била подновена или защото са били съкратени или защото са видяли шанс за успех в собствената им страна. Не се знае. Аз лично обаче не съм много оптимистичен, че високообразованите хора ще напуснат работата си в чужбина и ще се завърнат в България. Това просто е с свързано с размера на заплащането.

След очакваното закриване на офиса на ИЧЕ в София, посолството има ли готовност и капацитет да поеме работата му? Изобщо знае ли се съдбата на института и неговия персонал у нас?

Все още не е съвсем ясно какво ще се случи, но на този етап се предполага, че персоналът на ИЧЕ ще запази работата си и ще довърши започнатите проекти. Разбира се, ако има финансовата възможност. Не забравяйте, че посолството и ICE отдавна работят в перфектна хармония.

Вие сътрудничите особено активно на много проекти в сферата на туризма. Какво предопределя този интерес?

Много е просто. България е страна, която има известни проблеми в икономическото си развитие и производството, има малко енергийни източници. Вие трябва да разчитате на интелектуални и природни дадености, както и Италия. Затова трябва да се насочите към туризма, както направи Италия. Често чета критични за България статии в чуждестранния печат. Сега имате възможност да се възползвате от европейските средства, за да направите необходимите инвестиции в туристическа инфратруктура и не трябва да я изпускате. Вярвам, че работата ми тук е да сътруднича и в този смисъл.

Добави коментар

За да добавите коментар трябва да въведете имейл адрес. Коментарите се публикуват след преглед от администратор.


Защитен код
Обнови

Снимка на деня

Rila

Rila

Интервюта и коментари

Intervista all’Ambasciatore Stefano Baldi,un Entusiasta

News image

  Fai l’intervista e non vedi l’ora di arrivare in u...

Interviste e commenti

От нашите сътрудници

СЪЕДИНЕНИЕТО НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

News image

След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор – 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал н... Още

Punti di vista

Vi svelo un paio di frottole sul debito pubblico. Firmato: Savona

News image

Il problema del debito pubblico non è quindi quello del ri...

Punti di vista | Administrator

Dal mondo

Accordo Israele ed Emirati Arabi: un terremoto geopolitico ?

News image

  Israele e Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno annunciato...

Dal mondo

Novita'

Secondo le previsioni piu' negative il PIL della Bulgaria diminuirà del 3%

News image

Gli ultimi cambiamenti di bilancio adottati dal governo bu...

Novita'