oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Сайтът България днес (www.bulgariaoggi.com) като цяло, както и всяко отделно съдържание - текст, снимки, графики, аудио и видео материали, емблеми, търговски марки и изображения, включени в него, са собственост на България оджи ЕООД или на трети лица и са защитени от правата върху интелектуалната собственост (авторски права и сродните му права) и индустриална собственост.

България оджи ЕООД е титуляр на всички права свързани с услугите, предлагани на интернет страницата на България днес, както и на правата, свързани със създаването и разпространението на информацията, която се съдържа в нея. Промяната или употребата на материали или друго съдържание от този сайт, без изричното съгласие на титуляра, може да представлява нарушение на правата на интелектуалната и индустриална собственост и поради това е забранено. Всяко разрешение за копиране на материал, предоставен от България оджи ЕООД, навсякъде в сайта, независимо по каква причина, е ограничено до един-единствен екземпляр за лична некомерсиална употреба, като се спазват всички правила за правата върху интелектуалната и индустриална собственост.

Материалите и съдържанието, представени на този сайт са внимателно подбрани и анализирани и са обработени с най-голямо внимание. Въпреки това, грешки, неточности и пропуски може да има. България оджи ЕООД не носи никаква отговорност, пряко или непряко, по отношение на потребителите и като цяло на всяка трета страна, за всички грешки, пропуски, закъснения, неточности, които биха могли да се намират в сайта и за вреди (преки, непреки, закономерни, което се наказва), произтичащи от такова съдържание.

Този сайт може да съдържа връзки към други интернет сайтове, които не са под контрола на България оджи ЕООД и следователно България оджи ЕООД не носи отговорност за точността, спазването на авторските права, законност, морал или за други аспекти на съдържанието на тези сайтове. Включването на някоя връзка не означава одобрение или потвърждение на друг сайт от България оджи ЕООД.

Снимка на деня

Rila

Rila

От нашите сътрудници

СЪЕДИНЕНИЕТО НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

News image

След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор – 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал н... Още

Интервюта и коментари

Intervista a Simone Cossu-a Sofia una nuova vita

News image

  Prima d'ora ci siamo incontrati soltanto una volta...

Interviste e commenti

Dal mondo

L’impatto delle sanzioni all’Iran nel sub-continente indiano

News image

Le sanzioni americane verso l’Iran stanno suscitando le pr...

Dal mondo