oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Fire_show_camilla

Di Camilla Palagi

Passeggiando nei pressi di Shipka Street mi sono imbattuta in uno spettacolo di giochi con il fuoco, che un'associazione di volontari stava mettendo in scena per il piacere di grandi e piccini che si sono trovati lì in quel momento. Non e' la prima volta che mi capita di vedere uno spettacolo simile in Bulgaria, nei Balcani e' molto tipico l'utilizzo del fuoco per performance di ballo e spettacoli con corde e maschere, dove il fuoco è la principale attrattiva dello show, e creare effetti visivi meravigliosi da guardare è lo scopo. In tutta la Bulgaria una varieta' di danze e giochi di fuoco vengono praticati durante feste tradizionali e ricorrenze speciali. Il rito della danza del fuoco, in bulgaro "Anastenaria", originario del sud della Bulgaria, un tempo era un'usanza proveniente dagli antichi Traci. Si pratica oggi solo in pochi centri montani della regione Strandzha, come Bulgari, Kosti e Brodilovo. Nel 2009, il rituale è stato incluso come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Secondo alcuni studiosi, il rituale in passato veniva eseguito daiTraci durante una manifestazione che aveva lo scopo di elogiare il sole. Ogni anno in primavera, un Festival del Fuoco è tenuto nel piccolo villaggio di Bulgari, splendidamente situato tra le pendici dei Monti Strandzha nella parte sud-occidentale della Bulgaria. Tradizionalmente associati con la festa di SanCostantino e Sant'Elena il 21 maggio, il rituale consiste in una performance di ballo su un tappeto rosso, dove i ballerini sembrano in trance accompagnati dalle cornamuse bulgare dai ritmi frenetici. Lo spettacolo in cui mi sono imbattuta era invece fatto da giochi di fuoco con corde e maschere di animali, le volontarie (provenienti soprattutto dalla Francia) hanno ipnotizzato completamente la platea, e al termine dello spettacolo hanno invitato i piu' piccini sul palco a provare a maneggiare gli strumenti dei giochi di fuoco. Il bello di Sofia e' soprattutto questo, senza un preciso appuntamento, senza una meta in particolare, puoi trovare qualcosa di sbalorditivo proprio dietro l'angolo.

1280px-Flag_of_Bulgaria

След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор – 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал на българите става националното обединение. Kато се съединят Северна и Южна България и се освободят и присъединят Македония и Одринско, които според Берлинския договор остават под османска власт.

БОРБА ЗА СЪЕДИНЕНИЕ

Първият опит за съединение е направен през 1880 г.във връзка с изострянето на гранични спорове между Турция, Гърция и Черна Гора. През май 1880 г. в Сливен е основан Централен народен комитет (К. Величков, Иван Гешов, Г. Тилев, Г. Странски и Г. Хаканов) с цел да организира борбата за обединение на България.

По инициатива на княз Александър I в Лондон е изпратен Ст. Панаретов с мисия да провери отношението на английското правителство към замисляното съединение на Северна и Южна България. Великите сили, включително и Русия, заемат отрицателна позиция по този въпрос. Против съединение, несъгласувано с Русия, сe обявява и либералското правителство на Др. Цанков.

В началото на 1884 г. отново се разгаря движение за съединение, свързано с борбите между южнобългарски буржоазни партии – Народна партия и Либерална партия. Народната партия в борбата си за власт води широка агитация за съединение и изпраща двама свои представители – Ив. Ст. Гешов и Хр. Христов, да защитят тази кауза и пред Европа. Но след назначаването на Г. Кръстевич за главен управител на Източна Румелия, Народната партия, станала управляваща, се отказва от движението, като се позовава на неблагоприятното международно положение.

В края на 1884 и началото на 1885 г. обществеността в княжеството и в Източна Румелия се раздвижва във връзка със засилването на терора над християнското население в Европейска Турция. По инициатива на Захари Стоянов през февруари 1885 г. в Пловдив е организиран Български таен революционен централен комитет (БТРЦК), който си поставя за цел „окончателното освобождение на българския народ чрез революция морална и с оръжие“ т. е. oсвобождението на Македония и присъединяването на Източна Румелия. В БТРЦК и в частните комитети, образувани по-късно в някои градове и села, членуват главно бивши участници в национално – освободителното движение и опълченци. Успоредно с подготовката се конкретизира и

СТРАТЕГИЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Слабостта на българската държава и грабителската политика на Великите сили обаче, принуждават организаторите да ограничат целта на движението. На 25 юли в с. Дермендере (дн. с. Първенец, Пловдивски окръг) на заседание на БТРЦК, е взето решение да се води борба само за „съединението на Южна със Северна България под скиптъра на княз Александър“.

Без да се отказват от подготовката на масова народна акция, ръководителите на комитета обръщат внимание главно върху спечелването на войската в Източна Румелия. Комитетът установява връзки с представители на румелийската либерална буржоазия и с някои от командирите на войската в Източна Румелия – майор Р. Николов, майор Д. Николаев, майор Д. Филов и др. Решено е акцията да започне към средата на септември. Според плана, утвърден на заседание на БТРЦК на 23 август 1885 г., главен удар трябва да се нанесе в Пловдив срещу конака и представителните учреждения; местните отряди да завземат Пазарджик и другите по-големи селища в областта.

През втората половина на август в много селища започват вълнения и демонстрации; най-масови са в с. Голямо Конаре (дн. Съединение), където действа Пр. Тишков (Чардафон Велики). На 2 септември в Панагюрище спонтанно е проведена протестна демонстрация, която послужва като сигнал за масови демонстрации в редица селища на областта. В следващите дни се вдигат народните маси в много селища, дори там където няма местни комитети на БТРЦК.

На 6 септември рано сутринта, войските разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Д. Николаев и четата на Чардафон Велики влизат в Пловдив, обкръжават конака и арестуват Г. Кръстевич. Румелийското правителство е свалено. Провъзгласява се Съединението на Южна и Северна България. В Пловдив е образувано временно правителство начело с Г. Странски, което приема управлението на властта до пристигането на княз Александър I. Провъзгласяването на Съединението се посреща с ентусиазъм от българския народ. Навсякъде се устройват народни събрания и манифестации в негова подкрепа.

ПОСЛЕДСТВИЯ

След акта на 6 септември България изпада в трудно международно положение. Османската империя започва да съсредоточава войски към българската граница. Сръбският крал Милан Обренович дава заповед за мобилизиране на сръбската армия. На 24 октомври е свикана конференция на представители на Великите сили в Цариград за уреждане на Източнорумелийския въпрос.

Под предлог, че се нарушава равновесието на Балканите крал Милан Обренович, подкрепян от Австро-Унгария, на 2 ноември 1885 г. заповядва на сръбските войски да нападнат България. В защита на съединението се разгаря масово патриотично народно движение. Победата на българите във войната със Сърбия довежда до закрепване на Съединението.

УСПЕШЕН КРАЙ

След продължителна дипломатическа борба на Цариградската посланическа конференция (1885-86) Съединението получава международно признание с подписването на Българо-Турската спогодба през 1886 г. Обединяването на Северна и Южна България има решаващо значение за по-нататъшното развитие на страната. Създава се по-голяма териториална и стопанска общност и се дава тласък на развитието на държавата. България се превръща в сериозен фактор на Балканите. Благодарение на самоотвержената и героична борба на българския народ е премахната една от най-тежките неправди на Берлинския конгрес 1878 г. и се разчиства пътят за независимото държавно съществуване на България.

Берлинският договор от 1878 г. определя Княжество България като васално. Макар и съединена (отчасти), България продължава да бъде васална на Османската империя, а българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия. Независимостта на България е следващата цел, към която се насочват усилията на българския политически елит (виж Обявяване на независимостта – 22 сеп 1908г).

Съединението е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

източник:radiovox.bg

Orchestra_Sardegna

Grande attesa per l’esordio il giorno 7 giugno 2015 al Theatre "Boris Hristov" di Plovdiv dell’Orchestra da Camera della Sardegna. Il concerto rientra nella manifestazione del Festival Internazionale della Bulgaria il “ Balabanov's House Music Days “.

Снимка на деня

Rila

Rila

Интервюта и коментари

Intervista all’Ambasciatore Stefano Baldi,un Entusiasta

News image

  Fai l’intervista e non vedi l’ora di arrivare in u...

Interviste e commenti

От нашите сътрудници

СЪЕДИНЕНИЕТО НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

News image

След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор – 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал н... Още

Punti di vista

Prof. Neumivaykin e il suo sistema di autoguarigione

News image

Il team russo ha visitato il leggendario dottore e guarito...

Punti di vista | Administrator

Dal mondo

Il nemico, come crearlo

News image

L’anticristo, l’uomo più pericoloso del mondo. Un vecchio ...

Dal mondo