oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Vitosha_blvd_002

Община София обяви обществена поръчка за ремонта на последния участък от бул. "Витоша" - от ул. "Солунска" до ул. "Алабин".

Bulgaria_hall_001

Търгът е за рехабилитация на две общински сгради в Приморско със социално и културно значение. Проектът трябва да бъде изпълнен до 15 юни 2015 г., за да получи нужното финансиране. Право на участие в поръчката имат фирми и обединения, чийто общ оборот за последните три години е минимум 2.8 млн. лв. Ценовите предложения ще се оценяват с 50%, като ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Срокът за получаване на документи изтича на 7 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590783&newver=2

Garbage_bags

Поръчката включва реконструкция и озеленяване на парк, междублокови пространства и уличната мрежа в града. Финансирането на проекта е по оперативна програма "Регионално развитие", като крайният срок за неговото осъществяване е 210 дни след сключване на споразумението. От кандидатите се изисква реализиран оборот от строително-монтажни дейности за минимум 4.8 млн. лв. за последните три години.

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffi...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

Google Earth mostra i cambiamenti della Terra con Timelapse

News image

Google ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaf...

Dal mondo