oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Administration_001

Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за обновяването на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по проект „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Solution_003 

Българското правителство одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., която ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост.

Euro_notes_010

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН обяви обществена поръчка за доставка и инсталиране на оборудване и софтуер за изграждане на многофункционален високопроизводителен компютърен комплекс.

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffi...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

Google Earth mostra i cambiamenti della Terra con Timelapse

News image

Google ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaf...

Dal mondo