oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

Bagger_001

Обществената поръчка включва строителство на довеждаща инфраструктура, административни и обслужващи сгради и изграждане на една клетка от регионалното депо за общините Самоков и Костенец. Срокът за изпълнение на строителните дейности е до 8 месеца след подписване на договора. Право на участие в обществената поръчка имат компании и обединения с реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката, в размер на 8.4 млн. лв. за последните три приключили финансови години и собствени средства от 480 хил. лв. Срокът за получаване на оферти е до 17 март.

 Construction_design_007

Строителството вероятно ще започне през 2015 г., ако се осигурят средства

Обществена поръчка за изработване на идеен проект на тунела под връх Шипка, обяви Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трасето на обходния път на Габрово се обжалва от екоорганизации, а финансирането му е под въпрос, но от Агенцията държат да имат готов проект, което да гарантира бърз старт след края на обжалването.

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffi...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

Google Earth mostra i cambiamenti della Terra con Timelapse

News image

Google ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaf...

Dal mondo