oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)

VEI_investors_2

Технически потенциал за изграждане на нови ветропаркове в България има в три съседни района на Шабла, Добруджа и Лудогорието, района около Хасково, района на Бургас, Плевен, Видин и Пазарджик. Те са обозначени на специализирана карта, изготвена от експерти като част от мащабния проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І".

VEI_cable

Президентът Росен Плевнелиев сезира днес Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса за производство на вятърна и слънчева енергия.